35. E. du Perron aan M. ter Braak
Zaterdagmiddag. [28 Februari 1931]

aant.

Beste Menno, Terugkeerend vind ik alweer proeven natuurlijk, zoowel van jou als van mij. Ze gaan met gelijke post. Schrijf me zoo spoedig mogelijk wat je denkt van het slot van Een V. - en of je vindt dat het nawoord erbij moet of liever niet. Vic Vriesl. vond het erg goed, maar dat zegt hier weinig.

Je hebt de hartelijke groeten van Greshoff dien ik geheel toevallig aan den trein wachten vond op een anderen meneer, ge-

[p. 68]

naamd Burgers. Overigens geen nieuws. Vele hartelijke groeten aan Truida; de hand van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie