109. M. ter Braak aan E. du Perron
R'dam, 15 Jan. '32

Beste Eddy Zooals ik al half gedacht had, houdt de ‘zaak’, waarover mondeling meer, me dit week-end in Rotterdam. Neem het me niet kwalijk; maar ik weet, dat je het mij bij voorbaat niet kwalijk neemt, zelfs als uitwisseling van gedachten er op moet wachten.

Zullen we nu vast vooruit afspreken, dat ik de volgende week-end in Utrecht kom? Ik schrijf het voorloopig op en houd er dan rekening mee. Misschien heb je dan al de derde acte af? een hart. hand van je

Menno

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie