Henrik Scholte
aan
D.A.M. Binnendijk en Menno ter Braak

Amsterdam, 2 juli 1925

Beste Dick,

De zaak gaat gesmeerd. 50 opgaven, maar peil uiterst matig. Geen enkele Zeistenaar, Marsman niet in stemming (ik heb hem nog eens geschreven, anders komt er buiten ons, niemand van de jongeren, stuur je ook nog eens een opwekking). Ook Houwink en Klinkenberg blijven thuis. Holst komt niet op Gidsvergadering, de vissen blijken niet te komen (gelukkig), ook Koning schreef me. Nijhoff komt waarschijnlijk wel, Keuls zeker, Bloem natuurlijk niet. In Blaricum heb ik gister een aantal Blaricumse kunstenaars persoonlijk uitgenodigd. Herman Hank komt (zeer vermakelijk), verder Jos. Cantré, Winding, Huf en [Arisveoi]. De beide van Uytvancks komen natuurlijk ook. Piano en alles in orde. Georganiseerd moet nog worden de intocht (te paard met fanfarecorps en fakkels en het stoelenprobleem). Daar over de zaterdag. Dus 11.36 Hilversum. Heb je al een vrouw? v. Looy tracteert waarschijnlijk op panje. Het schimmenspel is het eenige dat ik hier nog in orde moet maken. Slauerhoff gisteren vergeefs gezocht, wel nu geschreven. Hoe gaat het met de proloog?

Neem me niet kwalijk dat ik niet meer en zoo vluchtig schrijf. De correspondentie is beestig.

Saluut

je Henrik

 

Chèr Manon,

Ook jouw uitvoerige brief over het kranteplan bleef onbeantwoord. We bespreken de zaak wel eens mondeling. Als je met de in de circulaire aangegeven trein in Bussum komt, 11.04 dus waarschijnlijk, vertel dan aan de menschen dat de bussen om 11.20 in plaats van 11.29, zooals de circulaire aangeeft, vertrekken. Als ze dus nog in een kroeg willen zitten, goed, maar druk hun even de gerectificeerde vertrektijd op het hart. Veel zullen het trouwens uit de richting Amersfoort niet zijn. De meesten komen 11.17 uit Amsterdam. De beide [...] Broekhuysen dan. Er staan dan 3 extra-autobussen voor het Midzomernachtsfeest klaar. Loodsen jullie samen de luidjes er in? In Blaricum halen wij jullie af. Misschien is er ook wel een van ons dan in Bussum, bij de aankomst der treinen. Excusez du peu!

Je Henny

 

P.S. Van Vriesland heeft zich in de datum vergist dat je bij hem zou komen voor de nalatenschap van dèr Mouw. Je bespreekt dat Zaterdag wel met hem. Ik vermeld het je al vast. -

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie