H. Marsman
aan
Menno ter Braak

8 november 1928

8 Nov. '28

 

B. Menno,

Wat een mogelijke poging betreft om samen voor Strengholt een reeks am. romans in te leiden en te vertalen, ik vrees dat dat vervallen moet. Er bestaat - zie ik in Sh. Anderson ‘Arme Blanke’ - al zoo'n reeks. Bij Leopold, Haag. - Gabrielle van Loenen heeft daar de leiding van. Twee series voor Holland? Zou dat niet teveel zijn? Ik hoor nog wel eens, wat je dunkt. Dan geef ik Strengh. definitief bericht. -

hart.

Henny

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie