Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Eibergen, 28 december 1935

Eibergen, 28 Dec. '35

 

Beste Henny

Zooals je ziet, zit ik al in het Oosten en ik kan dus alleen op mijn terugtocht aankomen, die waarschijnlijk 1 Jan. zal plaatsvinden; maar ik vrees, dat het slecht uitkomt, en ik voel er dus meer voor het daarop volgende week-end (4 Jan.) eens over te komen. Zou je mij (ons) dan ev. kunnen logeeren? O neen, ik zie, dat je dan naar Brussel bent, als alles wel is. Dan maar het volgende week-end. Schrijf er eens over.

Dat ik Donker ‘enthousiast’ schreef over zijn bloemlezing, is weer een bewijs, dat hij slecht leest. Ik schreef hem, dat ik van oordeel was, dat hij moest voorgaan, en dat men geen paap moest benoemen, die bovendien al professor is. En ik ben ook inderdaad van meening, dat hij de man is, die op deze plaats het meest in aanmerking komt. Hij is een goed docent, is objectief genoeg om alles flink te zeven en fashionable te blijven, waar hij toch nog iets van belang om zich heen kan strooien. Daarom zou ik graag meedoen aan een actie om hem benoemd te krijgen. Een adres aan den Raad is vast en zeker het beste. Wij geven dien Raad met verschuldigden eerbied te kennen, dat wij het, met alle respect voor de qualiteiten van Brom, absurd achten, dat een katholiek benoemd wordt op deze plaats, terwijl de katholieken alle gelegenheid hebben om specifiek katholieke opvattingen te hooren doceeren in Nijmegen. (Hierbij een uiteenzetting over het feit, dat de literatuurwetenschap niet te vergelijken is met de natuurwetenschappen, waarvoor het godsdienstig standpunt van geen belang is). Wij geven den Raad voorts ernstig in overweging dr. N.A. Donkersloot te benoemen. Enfin, jij als jurist weet beter dan ik hoe zooiets geredigeerd wordt. Het zal vrij gemakkelijk zijn onderteekenaars te vinden, denk ik. Het effect wordt des te fraaier, als voor deze gelegenheid Dirk Coster en Eddy onder elkaar komen te staan.

Ik hoop er spoedig meer van te hooren. Gaat het jullie afgezien van verkoudheden goed? Wij zijn best, maar afgemat door de journalistiek, die hinderlijk was de laatste maanden.

Tot ziens, en hart. gr. 2x2

je Menno

 

tot en met 31 Dec. ben ik in Eibergen, dan weer Pomonaplein 22.

 

Veel heil en zegen voor 1936!

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie