H. Marsman
aan
Menno ter Braak

Bogève (Fr.), 25 augustus 1939

Bogève 25 Augustus 1939

 

Beste Menno,

Ik heb je een paar maal geschreven over de kwestie Slauerhoff, maar je hebt niet geantwoord, vermoedelijk omdat je door het conflict met het Vaderland te veel in beslag genomen werd. Ik heb mij daarop tot Zijlstra gewend en hem om de proeven van Slauerhoff's complete poëzie gevraagd, waarop ik in den loop van den zomer echter alleen de proeven van het eerste deel poëzie ontving. Ruim tweehonderd pagina's. Weer schreef ik Zijlstra, dat ik natuurlijk de proeven van de volledige poëzie moest hebben, en daarop antwoordt de stommeling naar een adres waar ik zes jaar geleden een maand heb gewoond met een brief die met mijn verzoek niets te maken heeft en die ik nu ten einde raad doorstuur naar jou.

Maak de kwestie thand s.v.p. omgaand voor mij in orde en antwoord ook my even, als je wilt. Voor de goede orde herhaal ik hier even de voorwaarden, die ik destijds aan de commissie heb gesteld en die mij door een brief van Lekkerkerker ingewilligd zijn. Mondeling gingen ook Dick B. en Jan Greshoff er mede accoord, en ik meen dat ook jij je in Brussel of in Utrecht met mijn eischen vereenigen kon.

1e. De vrije hand wat de omvang van de inleiding betreft (in overeenstemming met wat jou wenschelijk leek bepaal ik mij vermoedelijk tot ongeveer een vel.)
2e. Inzage van de volledige proeven der poëzie.
3e. Twee maanden tijd, na het ontvangen der proeven, om de inleiding te schrijven. (Nu ik de inleiding veel korter maak dan ik aanvankelijk van plan was, kan die termijn natuurlijk aanzienlijk worden ingekort, en als ik de proeven binnen een week hier heb en wij worden niet weggejaagd door den oorlog, zal ik mijn uiterste best doen om 15 September met de inleiding klaar te zijn.)
4e. De zekerheid, dat mijn stuk voor ik het persklaar naar Zijlstra zend door alle commissieleden - nu J.G. zoo ver weg zit zullen wij hem maar laten vervallen - gelezen wordt, zoodat ik aan eventueele bezwaren die mij gegrond voorkomen tegemoet komen kan.
5e. Honorarium, later in Brussel vastgesteld op f 2.50 per pagina, zooals dat ook voor Groot-Nederland geldt.
6e. Met Greshoff sprak ik af, dat de inleiding te voren in Groot-Nederland zou worden afgedrukt. (Wat mij betreft kan het natuurlijk ook in November, maar dan is er meen ik geen plaats.)

Vriendelijke groeten,

H.

 

P.S. Door Lekkerkerker liet ik je vragen om v. Wessem's Slauerhoff's-herinneringen en om het Memoriam Slauerhoff. Stuur dit even.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie