Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Zutphen)

Eibergen, 20 augustus 1923

Eibergen 20 VIII.'23

 

Beste Alex

In langen tijd kwam me geen regel schrifts van je onder oogen behalve een tweetal kwatrijnen, waaruit ik concludeer, dat je leeft. Toen ik je voor 't laatst in de morgenschemering verliet, was het afscheid eenigszins vluchtig en bovendien kleefden mijn hersenen nog aan elkaar van het tentamen. Sedert dien hoorde ik niets meer. Ontving je mijn briefkaart uit België? Was je dus getuige van een zevendaagsche samenleving met mevr. Hammes? Is je motorboottocht in vervulling gegaan? Ben je werkende? Keer je binnenkort naar Amsterdam terug?

Ziehier eenige van de talrijke vragen, die zich herhaaldelijk aan mij opdringen. Ik ben hier inmiddels tot een overmatige kalmte gekomen, na de overspanning van de Haarlemsche hittegolf. Er stroomen steeds logé's. Er was zelfs een bal-champêtre op de tennisbaan met geïmporteerde dames. Met dat alles verlang ik naar de cultuurbranding terug.

Schrijf eens; dit verzocht U Uw groetende

Menno

 

Groeten aan Friede en ouderen!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie