D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 31 augustus 1924

Z. 31-VIII-XXIV

 

Mon cher ami.

Uitstekend, dat je komt. Alleen verdomd jammer, dat het niet langer kan duren. En bovendien is het mij niet vergund om den 9en met je mee te gaan naar ons geliefd oord. Mijn ‘chère madame mère’ is n.l. den 12en September jarig. Hetwelk ik moet assisteeren.

Maar een ding troost ons: 8 Sept. komt onze geëerbiedigde Vorstinne deze stad vereeren met 'n bezoek. Er zullen feesten zijn en vuurwerk zal de nachtelijke hemel bestormen en... dansen en vrouwen en de nacht zal ons welwillend in zijn hoede nemen.

Overigens valt er een-en-ander te lullen. - Mijn rekening bij Horsting was - ongerekend de verjaardag v. Wybo - 11 gld 25 cts. De schoft (H. n.l.) heeft er stellig het noodige bij opgelegd! Hoe het ook zij: ik zond Wybo fl 10-, - hij kon het zelf niet bolwerken, geen eten etc., - die ik zelf, wederom, moest leenen. Ik zit dus in een moeilijk parket, monsieur. Hierover zwijgen in de huiskamer! W's zuster knapt op: nierbekken-ontsteking bleek het te zijn. Er zijn hier eenige vermakelijke epistels van zijn hand gedeponeerd, die tevens voor jou ter inzage bestemd zijn. Wacht slechts!

De bronnenstudie voor mijn scriptie is flink opgeschoten. Staat momenteel stop, omdat ik wegens boekengebrek niet verder kan. Daarom wil ik graag gauw naar A'dam: dan is dat heen-en-weer sturen afgeloopen, en ik moet eenige werken naslaan, die ze, om de antiquiteit ervan, niet uitleenen.

Ja: Dostojewfsky is geweldig. Raskolnikof hield en houdt mij eigenlijk nog machtig bevangen. Verder las ik ‘Der Cornet’ van Rilke. Prachtig! En nu de Deen Pontoppidan, die mij absoluut niet bevalt.

Marsman berichtte mij, dat hij met een nieuwe Poolsche juffrouw Nederland doorgeraasd was, en nu - vermoeid; dat neem ik aan - uitrustte in Zeeland.

P.C. was mietersch!

Het weer besodomieterd!

Allons!

Veel hartelijke groeten van en aan...

En een poot van

je vriend Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie