D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, [14 juni 1925]

 

Amicissime.

Inderdaad: het was H's bedoeling, dat ik jou voor het redacteurschap vroeg en ik poogde het je ook duidelijk te maken, wat blijkbaar mislukt is. Het kostte hem te veel moeite ook jou die heele omstandige kwestie uiteen te zetten. Schreef ik je, dat hij naar Mr van Wessem in den Haag wou gaan om een voorschot van fl 200 - voor het blad?! Laat hem dus je opinie weten. De jouwe is natuurlijk de mijne: niet meedoen met de 3-regel-kritiek en verdere grootdoenerige beunhazerij en litteraire arrivisten-politiek. Ik zie werkelijk - maar dan ook hoegenaamd niet in, waartoe dat blad noodig is, en wat voor plezier Jan en H. erin hebben om zulke prulstukjes als voor B.& K. te schrijven. Hij schreef me nog, dat hij P.C. zoo miste; waarom? een raadsel! Hij kan er toch nog evengoed als vroeger in schrijven; maar er wordt nu te veel door de red. op gelet wàt hij erin uit wil kramen. Ik walg momenteel van een zoo ‘ignobele’ geest. - Ik raad je dit aan: werk het ingezonden stuk om, met betrekking tot de Jong's laatste kroniek en zend het eenvoudig als spreekzaalartikel tegen de algemeene kritizeeringswijze van dit heer naar de Groene. Dat Margotje zat hem weer dwars. En dan: Querido. Maar zelfs dorst hij noemen: Bonn en Jacobs en al dat Scheltema-gespuis. ‘Dom’.

Op het Midzomernachtsfeest zal Bep de Roos verzen van Buning voordragen. Buning zal Leistikow vragen om te dansen. Verder onderhandelingen met Verhagen over de opvoering van een of ander stukje. Dat is al wat ik erover weet. - Ik wilde liever met de ‘Jaarkroniek’ wachten tot Juli. Het werk, dat zich nu voor mij opstapelt, moet ik systematisch verdeelen, anders loopt het door elkaar. In Juni werk ik aan: scriptie, Falckenberg, en Herman v/d Bergh-inleiding (dit moet 1 Juli klaar zijn); in Juli: litt-geschiedenis Greshoff-de Vries en Jaarkroniek, één karakteristiek voor D.G.W. etc. De boel loopt anders spaak. -

Wat Cambridge betreft: je plan lijkt me goed. Òf ik ga schrijf ik, als ik de formulieren ontvangen heb, nader; eerst nog met Mama overleggen. Als het voor elkaar is thuis, schrijf ik je onmiddellijk. - Jammer van Jan. Als Wim maar gelukkiger is; waar ik niet aan twijfel. -

Het was lollig in Arnhem: de Vries en Besnard nog gesproken. Verhoeven kon, helaas, niet komen. Lees hem over Besnard (N.E. van jl. Vrijdag). En weet dat Besnard van huis uit Roomsch is...! In September komen ze eens in Zutfen; zorg er dan ook te zijn. Het zijn allemachtig joviale lui. Lees ook Handelsblad Vrijdagavond over de lezing van P.G. Robbers, die over J.C. Bloem leest en van hem voordraagt in Bussum. Als de Jong daar eens naar keek. Over Robbers zelf zwijgt de S.D.A.P.-kriticus trouwens steeds in alle talen: hoe zou hij er ook raad mee weten, met zòò'n burgerlijkheid!! - Hierin je stukje over Else Lasker uit Hdbl. Van Gr. kreeg ik 'n hoop boeken te leen en cadeau. Kom tegen 1 Juli nu bij me logeeren; dan gaan we samen 2 Juli naar A'dam en 4 Juli naar Blaricum. Desnoods logeer je ook in A. bij mij.

Veel hartelijke groeten aan allen

Je Dick

 

Als de Vr.Bl. een week te laat komen is het jouw schuld!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie