Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Zutphen)

Eibergen, 20 juni 1925

Eibergen.20.VI.'25

 

B.D.

Reeds eerder had ik je willen schrijven over een en ander, maar ik wachtte eigenlijk op de beslissing inzake Cambridge. Het wordt n.l. wenschelijk geacht, je voor 1 Juli op te geven. Laten we dus afspreken, dat ik nog tot 23 dezer met verzending van ‘application’ wacht. Mocht je dan nog niet definitief kunnen beslissen, dan stuur ik me maar in, al zou het me spijten op mijn eentje te moeten engelsch kwaken.

Je telegram voor den jubelenden cand. kwam vanmiddag, werd hoogelijk geapprecieerd. De man is zelf verwonderd, dat hij cum haalde. Verduiveld netjes! Zelf eenigermate gevleid, door de loftuitingen van v. Rijnberk op het examen aan het adres van P.C. in het algemeen en ‘Europa voor de Europeanen’ en ‘De Ned. Olympiade’ in het bijzonder. Alleen Jan draait er min of meer ongelukkig tusschendoor.

De ‘Vrije Bladen’ ontvangen en met groot genoegen gelezen. Het is m.i. het beste nummer tot nu toe verschenen, vooral creatief ook goed. Van jou vind ik Sent M’Ahesa uitstekend, na herhaalde lezing, Querido goed. Mijn eigen artikel geeft helaas niet wat de inhoud belooft: ‘De trein als dram. Verschijnsel.’ Overigens hangen de visschen van Wybo er wel aardig onder. Van Elro hier en daar uitstekend; van Klinkenberg apprecieer ik deze maal meer dan anders. Nijhoff voortreffelijke vakcritiek! Elisabeth is een merkwaardig voorbeeld van verhouwinkte realistiek, overigens tamelijk. De Droom is in ieder geval als proza de moeite waard, ik moet het nog beter lezen, De Vries viel mij tegen; misschien is dat onbewuste suggestie van den inspirator Hindenburg. Nico, vooral ‘Omar Khayam’ buitengewoon goed. In de Marginalia de heer Scholte van de ‘Haus- und Küchezeitung für Nationalpoesie’ hevig verneuried; ik heb idee, dat daar wel een hevige ruzie, resp. breuk van zal komen. Van Loon vind ik te uitmiddelpuntig. - Als geheel dus, best! Me dunkt, dat dit nummer wel representatief is voor veler beste potenties.

Wat het logeeren betreft: primo - gaarne! Het dorp wordt al wat stil en ik ben bezig Kant te snappen, hetgeen een heele kluif is. Ik bericht je nog nader, welke datum; dus ± 1 Juli; ik wacht nog op convocatie van Henny, om dan ook met van Vriesland te overleggen. - Wil aan je ouders vast vragen of je moeder en Wijnhuistorentante van 22 tot 23 Juli op één kamer kunnen logeeren. (ƒ 3.50?) Mijn moeder houdt zich aanbevolen, met de jouwe een spel tric-trac te spelen.

Het artikel over de Jong hing mij zoo de keel uit, dat ik het niet verder heb omgewerkt.

Natuurlijk uitstekend, dat je ‘Jaarkroniek’ en Greshoff in Juli komt. De Scaenicakroniek kreeg ik al van Clausen terug; het is nogal een lap geworden.

Dank voor Else Lasker; ik had het stukje nog niet gezien. Verder moet ik allerlei ‘bijlezen’. Mocht er iets buitengewoons geschieden, schrijf dan vooral!

Den heere Henrik Scholte antwoordde ik p.o. afwijzend, met lange opgaaf van redenen. Hoorde daarna niets meer.

Vermoedelijk zie ik je vertrouwde hand dus wel dezer dagen weer ter ontbijt-, koffie- of eettafel.

Groeten aan allen

Menno

 

B.D.

Van harte dank voor je telegram. De uitslag was boven verwachting en zeker wat geflatteerd. Ik vond nog in geen enkele krant bevestiging. Waar haalde jij het uit?

In ieder geval ben ik verzekerd van een werklooze vacantie. Je stok koop ik; zelfs heb ik hem al in de trein laten staan, maar zal hem niettemin betalen. Het beste verder.

Gegroet van

Wim

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie