Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Amsterdam]

Den Haag, 18 augustus 1925

den Haag 18.VIII.'25

 

B.D.

Hartelijk dank voor je brief, die me ten zeerste verkwikt heeft. Vele er in verwerkte raadgevingen hoop ik naarstig op te volgen. In den Haag is het prachtig; gisterenavond schitterend weer in Scheveningen. - Voor mijn vertrek werd ik door mijn vader ijselijk nauwkeurig onderzocht. Resultaat: gezonde physieke toestand, maar ‘nerveuze reflexen’. Welke bijzonderheid op zichzelf niet van veel belang is, maar onaangename accidenties als niet of weinig rooken (!), consumeeren van zekere tabletten meebrengt. Vooral het rooken-laten valt me zwaar; ik merk nu pas, dat ik er, laten we zeggen, aan ‘gewend’ was. - Je adviezen, (zeer beeldrijk!) om uit te gaan met een ‘pruimedant’ en wat dies meer zij, zooals je het in fraaie en exquise termen verhult, strijden helaas met die van den medicus, die zeer belangstellend bij me informeerde of ik wel voortdurend ‘geregeld’ leefde. Hetgeen, volgens hem, een eerste vereischte voor mijn corpus is. Ik ben besloten, me daaraan slechts zeer betrekkelijk te houden! Het leven is toch niet alleen een plaats des behouds, maar ook een Gehenna des bederfs!

Blijft alles goed, dan ga ik morgenavond naar Londen, hoop daar een week te blijven. Natuurlijk ben ik er niet erg bedroefd over, dat ik Cambridge misloop. De enkele oogenblikken, dat ik daar was, ontmoette ik al een ergen nederduitschen onderwijzer, hetgeen de maat toen deed overloopen blijkbaar. Ik kan nu langzamerhand met eenige humor aan het geval gaan denken, hoewel soms het werkelijk verschrikkelijke me nog levendig voor den geest staat. - Mijn adres in Londen is Regent Palace Hôtel, close to Piccadilly Circus. Hier reserveerde ik een kamer; als ik er plaats krijg en als ‘t me bevalt, blijf ik daar. In geen geval een Christelijk jonchelingentehuis! -

Ik las Rens in de Groene. Kolder met eenige waarheid, mijns bedunkens. Welke waarde heeft het manifest voor de Hottentotten? Dit vroeg ik mij ook onmiddellijk af. Er antwoordt toch zeker iemand? Of is de heele Distelvinck kapot? - Ik ontving nog geen ‘Vrije Bladen’, P.C. komt zeker deze week.

Ook jouw hand begint aan onleesbaarheid te laboreeren. Ik kon tenminste niet ontcijferen van wie je een brief ontving (Ine? Eline?) - Ook jij dus op den rand van overspanning. Ga dan niet een soloreis naar Angelsaksië maken; deze doorsnee-kevers maken je niet beter. Ik zal hen nog eenmaal onder de oogen trachten te zien, toegerust met Bromural en Corieplannen. Niettemin benijd ik je je Amsterdamsch verblijf. Veel plezier in het Gooi!

Je kent dus mijn waarschijnlijk Londensch adres. Mocht ik daar verblijf blijven houden, dan hoor je natuurlijk meer.

Allegoeds.

Poot, je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie