D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 25 augustus 1926

Zutfen: 25-8-'26

 

Beste Menno. -

Een kort bescheid omtrent de resultaten van mijn reis naar Amsterdam. Het onderhoud met Van Looy heeft in zooverre een gunstige wending in de stand van zaken gebracht, dat ‘Erts’ bij hem zal verschijnen in omslag met felsprekend fond en slechts versierd met de titel in de daartoe apart gesneden letters. Huszàr was, volgens hem dan, modern en slecht; Hahn volgens ons, ouderwetsch en slecht (een programma-omslag was er 'n kunstwerk bij vergeleken!). Compromis: niet - ‘absoluut modern’, maar... goed. Dus: op proef Hahn met letters; dan: van Krimpen of De Roos. Maar, in elk geval, volgend jaar bij V.L. weg! Dat weet hij nog niet, maar dat doen wij. Hij dacht de volle macht in handen te hebben, de zeggenschap over de inzendingen etc. Van dat idee heb ik hem grondig genezen! Maar, nu alles al loopt, is het beter bij hem te blijven door iets te geven en veel te nemen. Tenslotte had hij gelijk, waar hij zijn bezwaren grondt op de afschuw van het koopend publiek t.o.v. een modern-typografisch boekwerk. Vooral waar het een boek als ‘Erts’ betreft: oud en nieuw, rijp en groen, allerlei groepeeringen en het doel, dit alles aan en onder de lezers te brengen. Soit! Het is dus zaak spoedig iets in te zenden. Stuur het maar naar mij toe. Dat verspoedigt de gang van zaken.

Overigens trof ik het in A. goed en slecht. Slecht, omdat Emmy, te laat door mij verwittigd, juist Ztd. en Zd. naar Groet moest. Zij vertelde mij anecdotische bijzonderheden van het leven aldaar, geseind door Rients, die je het wijze bebaarde hoofd zullen doen schudden. Overdag zwemt en springt ‘De Kring’, 's avonds zuipt ‘De Kring’ en Pop, leidster, is lijderes aan overspanning en zenuwen. Totdat zij, plotseling door het zien verdrinken van twee dames, ontnuchterd werden en zoo hopeloos ineenzonken, door gebrek aan weerstand, dat het noodig werd hulp, in de vorm van Emmy, uit A. te halen. Ja, ja, c'est la vie... - Verder allerlei menschen (er waren er weinig) gesproken. Henrik, Wybo, Müller Lehning + vrouw, Valentijn + vrouw, Ivens, Wim & Greet. En... Dr. H. van Loon + Mevr. Rost + Willem Pijper + Emmy...stel je dit, ons vijftal voor. Om te stikken. Tenslotte 's avonds met E. alleen uit geweest, Vrijdag. Gedanst en weinig gepraat, expres. - Zondag naar Utr.: Jan Engelman, Lichtveld, Henny en Mdll v. Charante. Gerard Bruning kan zich bijna niet meer bewegen hoorde ik.

Je zending boeken ontving ik. Kan je voor Erts niet schrijven over Cocteau-Maritain? Je kreeg zeker nu proef van je filmstuk. Schiet Jaarsma op?

Laat eens iets hooren. Is ‘baardje’ er af, of heeft de ‘manager’ geen permissie gegeven. En Jo?? Schrijf!

Hartelijke poot

je D.

 

Henny was verleden week Dinsdag bij Coster geweest, maar heeft niets over je stuk gehoord. Jij al iets? Hij zit in A'foort.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie