D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Amsterdam, 27 april 1927

Amsterdam, 27 April -

 

Beste Menno -

Je zult nu wel zoo wat zelf een genie zijn geworden, stel ik me voor. Of gek - wat vrijwel op hetzelfde schijnt neer te komen. Intusschen: schiet het essay goed op? ‘De vrees voor het verleden...’ en dergelijke Delphische orakelspreuken maken me uiterst benieuwd en angstig tegelijk.

Ik hoop, dat het nu niet lang meer zal duren, eer wij elkaar weer dagelijks zien en vooral spreken. Die finantiën... maar ik dacht, dat oom Jan tot je promotie fourneerde? Enfin - je komt jedenfalls weer in A. wonen. En als je hier eenmaal zit, ben je zoo gauw niet weer weg.

Het optreden van de V.C.S.B. in zake de filmconferentie, bevestigt nadrukkelijk mijn ingeschapen afkeer van dit onzakelijk milieu. Gewoon publiceeren; natuurlijk. Maar schrijf nu ook eens een ‘filmbrief’ in de Bladen. Die kunst mag bij ons niet verwaarloosd worden.

Cornelis Veth verzocht mij om een artikel over ‘de decors van V. Uytvanck en hun waarde voor het modern tooneel’ voor het ‘Maandblad voor beeldende Kunst’. Met illustraties. Daarop wacht ik alvorens het te schrijven.

Van Arth. en Annie ontving ik een ansicht uit Domodossola, waar zij een stiekum puntje hebben gezet, blijkbaar. Hij komt al weer gauw terug, schreef hij.

Het is de laatste week erg rustig op de krant, zoodat ik met psychologie etc. op kan schieten. Vrijdag ga ik Pawlowa kijken. Ik heb zoo'n idee, dat ze het ensemble op de koop toe flink overschatten. Hoe gaat het nu met Jo? komt ze nog in A'dam volgende maand. Verleden week heb ik bij de Pijper's gegeten en zat na afloop (Wim had les) op E's kamer, met begrijpelijke consequentie van geruischlooze vrijage. Overigens bevind ik me, goddank, nog steeds goed in de liaison met Corretje: alles in zijn eigen verhoudingen en waarden gezien, heeft dit geval toch voor mijn - laten we zeggen - ‘eenvoudig’ liefdeleven, wel degelijk belang en geeft maximale voldoening als zoodanig. Op hoop van zegen dus! Geen kinderzegen, echter. -

Tot volgende week!

Hartelijke groeten aan Jo vooral, en aan je gezinsleden.

Poot van

je Dirk

 

Ontving je ‘Erts’ al? Lees dan vooral het proza van de wijven, dat werkelijk heel goed is - vooral van Emmy (al zeg ik het zelf...). Denk daarbij even aan De Kring, de auto's waarin we ‘onbehoorlijk’ zijn, De Huize Dijkstra en de volgende Zondag. Daarin schuilt n.l. de aanleiding. -

 

Ik herinner me plotseling, dat je moeder jarig is geweest onlangs. Wensch haar namens mij, al is het erg laat, hart. geluk. D.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie