D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

Baarn, 16 september 1929

Baarn: 16/9/29

 

Beste Menno,

Hierbij de inzending van Bep voor Erts. Zij beklaagde zich, in een begeleidenden brief, erover, dat zij geen definitieve welomschreven uitnoodiging tot medewerking heeft ontvangen. - Denk je voor De Vrije Bladen aan: Mien Proost; Remarque - van Oudshoorn? En ook hadden wij graag van jou aparte critieken over: Helman's Hart zonder Land en Kuyle's Bries. Wij kunnen zulke boeken nu niet meer onbesproken laten! - Hoe gaat het sinds Woensdag? School nog steeds ‘bevallend’; en verder nog wetenswaardigs? Schrijf eens. Het kan nog wel even duren, eer we elkaar zien. - Hoe vind je het Vermeulen-boek? Grootsch, niet? - Voor Erts heb ik werkelijk goede inzendingen: het kan alles samengenomen wel goed worden, quant à la poésie. - En what about Hannie? Al terug?

Onze hartelijkste groeten,

een poot van

je Dirk

 

(In haast.)

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie