D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Baarn, [26 december 1929]

Baarn, Tweede Kerstdag

 

Beste Menno,

Alles treft wel slecht: wij zijn den 4en en 5en uit de stad. En a.s. Zaterdag gaan wij naar Zutfen ten einde aldaar een week te passeeren. We zullen dus de verschillende geestelijke bekommernissen op papier moeten auseinandersetzen.

Henny is verleden week gehuwd en vertoeft momenteel te Parijs. Mijn vader is weer gezond, hoewel de oorzaak der ziekte nog steeds niet gevonden is.

Het eerste hoofdstuk van ‘Carnaval’ komt in het Januari-nummer en het Februari-nummer. Hoe kan je een aanbieding van ‘De Stem’ hebben? Wil Coster het ongelezen plaatsen, of las hij het? Van Tricht heeft daarover toch niets te zeggen!

Ik kan mij wel begrijpen, dat Van Loghem het uitgeeft: het boek behoort geheel thuis in haar fonds, het ademt - je zult dat niet onderschrijven - een volkomen vrijzinnige geest. Het hoort daar meer dan in het fonds van ‘De Gemeenschap’.

Weet jij soms wat Nico Donkersloot in ‘De Stem’ wil? De critiek saneeren! Is onze litteraire critiek zoo ziek? - die van jou en van mij, van Henny en hem zelf. De rest doet toch niet mee! Mij dunkt de vogelaar-Coster heeft het hem als ‘naam’ in de val gelokt. Als het plan van Nico zelf was uitgegaan, zou hij allicht bij ons ermee zijn aangekomen. Ik moet zeggen: dat optreden van hem vind ik - hoe de zaak dan ook ontstaan is - misselijk. Als er iets in de litteratuur deugt, dan toch wel de critiek. En dan zullen we zeker ons leven moeten beteren, terechtgewezen door Pa Coster en zijn ouwe-hoerenblad. Daar moet hij niet Nico voor huren, maar die Ramakrishna. Las je, althans zag je dat wezenloos gezeur? Een tijdschrift dat zulk gefazel opneemt met vermelding van de bijzondere eer en de speciale vervaardiging voor ‘De Stem’, hoeft werkelijk in de litteratuur geen praatjes meer te hebben.

Las je Van Duinkerken's ‘Hedendaagse Ketterijen’? Een boek voor jou, om je anti-paapsche hart aan op te halen! Maar boeiend geschreven, vol kostelijke sofismen en andere spitsvondigheden. Las je ‘Borgia’ van Klabund? Een meesterwerk!

Alors, schrijf nog eens gauw. Het beste voor het volgend jaar!

Voor jullie beiden onze hartelijke groeten en een poot van

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie