Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Rotterdam, 7 januari 1934

Haag 7 Jan. '34

 

Beste Dirk

Hartelijk dank voor brief en gedichten. Wat de laatste betreft: ik zelf vind ze beide uitstekend, behoorend tot je beste werk. Ze zijn doorgezonden naar Vic en Vestdijk, met mijn ‘voor’ erop. Ik hoop ze al in Februari te plaatsen, als zij er ook mee accoord gaan.

Wij zouden er veel voor voelen, als jullie b.v. 3 Febr. konden komen week-enden. Deze maand is er zooveel onrust door de nieuwe verhoudingen, dat we er eigenlijk ietwat tegen opzien een afspraak te maken. Schikt dat? Het is hier werkelijk bijzonder aardig; Breugheliaansche visioenen uit de ramen verheugen mij nog steeds kinderlijk.

Het hoofdstuk over den schrijver na 30 is alleen een inleiding tot het probleem. Ik begrijp overigens, dat je er argumenten tegen zult hebben. De rest publiceer ik in fragmenten (behalve een klein stukje in Gr.Ned.), omdat ik het prettiger vind de boel tegelijk als boek te presenteeren. (April komt het uit).

Ik briesch geregeld tegen het winkelstand-fascisme van Mussert. Met verschillende menschen (Greshoff, Kramers, Wim e.a.) besprak ik hier een serieus plan, om een soort vrijmetselarij op te zetten, waarvan de leden zich alleen binden op één programpunt: tegen het Mussert-fascisme. (Greshoff stelde al naam voor: de Geuzenbond). Ik had mij dat zoo gedacht, dat ieder nieuw lid zich verplicht zijn intieme omgeving te bewerken, zoodat een ondergrondsche keten van menschen ontstaat, die op een gegeven oogenblik weet, wat er gedaan moet worden. Dit klinkt erg romantisch, maar het is het niet. Ik moest laatst naar een première van het tooneelgezelschap van Mussert, ‘Fascio’, en ben geschrokken van die mentaliteit; en die dreigt! Vooral door het getal! Lees ‘De opstand der Horden’ van Ortega y Gasset!

Schrijf me eens over dit plan, want ik wil er nog deze week werk van maken. Blijkt onze vrees voor deze lieden ongegrond, des te beter. Maar ik voel er niets voor, om voor een fait accompli gesteld te worden en te worden gehitleriseerd. Praat er nog met niemand over zoolang.

Hart. gr. van ons beiden voor jullie beiden en een hart. hand

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie