Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Amsterdam]

[Den Haag], 18 februari 1938

18.II.'38

 

Beste Dirk

Eenige dagen geleden ontving ik de Slauerhoff-copie; en ik wil bekennen, dat ik alles in één middag heb doorgelezen, zoo geboeid was ik. Dit bracht mij op het idee, om, als zich moeilijkheden voordoen over de reeds gepubliceerde bundels, het ongebundelde en onuitgegeven werk afzonderlijk in één deel uit te geven. Het wordt toch nog een dik boek, en bovendien een prachtige publicatie. Dit lijkt me trouwens het eerste noodige; terwijl het andere des noods, zoolang de bundels in de handel zijn, kan wachten.

Wil je je gedachten eens over dit voorstel laten gaan?

Verder heb ik hier een ex. voor je van mijn boekje over Luther. Maar krijg je het van de ‘Groene’, dan zou de toezending dubbel werk doen, en ik beschik over weinig exemplaren, ben er echter op gesteld je er een te doen geworden. Graag even een berichtje hierover.

Je stuk over Helman vond ik een van de beste, die je in Gr.Ned. tot dusverre geschreven hebt.

Hart. gr. en hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie