Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk

Den Haag, 18 januari 1940

Den Haag, 18 Jan. '40

Kraaienlaan 36

 

Beste Dirk

Ik bedankte je nog steeds niet voor de toezending van het mooie ex. van ‘Zin en Tegenzin’. Dit niet uit gebrek aan belangstelling of ondankbaarheid, maar omdat ik er iets ‘substantieelers’ bij wilde schrijven over het boek zelf, en daar kwam ik niet toe, om de gewone redenen (te veel moeten schrijven). Nu heb ik vandaag ‘in één trek’, d.w.z. met groot pleizier een Zondagsartikel over je geschreven; ik geloof, dat het wel goed is uitgevallen en dat ik erin geslaagd ben ‘zonder aanzien des persoons’ de waardering en de bezwaren naast elkaar te stellen. Ik zal er het portret van de N.R.C. bij zetten, al vind ik het een beetje monnik-achtig uitgevallen. Mijn stuk gaat door op den term ‘defensieve critiek’, die Hoekstra in D.G.W. heeft gebruikt.

Er is hier niet veel bijzonders gebeurd. Het gaat ons doorgaans goed, maar ik heb altijd weer last van ‘inzinkingen’ - als het ware zwakke nagolvingen van de kapitale inzinking in 1938. Niet iets om over te praten maar soms wel onaangenaam.

Is Enny helemaal weer in orde?

De zaak Gans, waarover wij het laatst hadden, loopt, als ik mij niet zeer vergis, uit op de comedie, die wij hadden voorzien. Althans: hij heeft onmiddellijk na mijn laatste ‘termijn’ ontvangen te hebben, weer een rijksdaalder geleend bij een ander!!! En natuurlijk wil hij naar Finland - zooals hij naar Abessynië en naar Spanje wilde. Dat hoort erbij. Van het baantje, waarvoor hij zich uit den naad zou loopen, zooals hij mij weenend bezwoer, heb ik al lang niets meer gehoord...

Het recensie-exemplaar van ‘Zin en Tegenzin’ heb ik hier nog tot je beschikking. Zal ik het je zenden, of kan ik het misschien direct aan iemand anders zenden?

Ik ben uitgeput van het Vondelstoeldebat met papen, die als gewoonlijk draaien en camoufleeren. Heb je die rel gevolgd?

Hart. gr. van ons beiden en voor jullie beiden,

een hand van

je

M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie