Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh en Van Ditmar N.V.

[?] januari 1934

Zeer geachte Mej. Van Dijk,

Hierbij vier photo's, naar werken van Bendien, over wien wij in het Febr. nummer een artikel hebben.

[xx] A.M. Hammacher, ‘In memoriam Jacob Bendien + 1933’, Forum 3(1934), afl. 2(febr.) 151(c)157. Ik zou ze gaarne geclicheerd hebben. Ze zijn buitengewoon goed, maar de [clichémaker] zal er veel zorg aan moeten besteden, om de nuances zoo te krijgen als ze hier zijn!

Wilt U mij zoo spoedig mogelijk de resultaten even opzenden? Er behoeven geen titels onder, behalve onder het zelfportret: Jacob Bendien, Zelfportret 1927.

m.v.gr. en hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie