Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Rotterdam, 1 mei 1934

Rotterdam 1 Mei 1934.

 

Weledelzeergeleerde heer,

Wij hebben de eer u mede te deelen, dat over het boekjaar 1933 werden verkocht van

Demasqué der Schoonheid    
96 ex. à f 0.22½   f 21.60
     
Dr. Dumay verliest    
813 ex. à f 0.60 f 487.80  
voorschot f 300  
uit te keeren   f 187.80
     
Hampton Court    
25 ex. à 0.78 f 19.50  
restant voorschot f 426.70  
blijft voorschot f 407.20 ________
     
    f 209.40
    --------

Het u toekomend bedrag ad f 209.40 doen wij heden op uw postrekening no. 131747 overschrijven.

Hoogachtend

Nijgh en Van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/vD.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie