Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 10 april 1935

Pomonaplein 22 den Haag

10 April 1935

 

Zeer geachte Mejuffrouw van Dijk,

Hierbij zend ik U het vervolg op de roman van den Heer Vestdijk met het verzoek dit zoo snel mogelijk te doen zetten; de Heer Zijlstra stelt er, meen ik, prijs op, dat het boek zoo snel mogelijk afgedrukt wordt met het oog op de boekuitgave.

Zoudt U verder nog wat briefpapier willen laten zenden? Ik bedoel het papier dat het laatst aangemaakt is, zonder vermelding van Redaktie-adres. Van het oude papier heb ik nog wel genoeg, maar dat gebruik ik liever alleen voor binnenlandsch gebruik. Ook graag enveloppen.

Met vr. groeten

Hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie