J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 7 januari 1933

Beste Menno,

Je brief heb ik bij Nijkerk laten bezorgen.

Eergisteren en gisteren sprak ik Eddy. Hij zit in een warnet van verwikkelingen. Maar daarná zal hij rust vinden!

Ik had het met hem nog over het geval Willink.

Ik had nl. bij mijn stuk vier reproducties gekregen, welke er het beste bij passen en die ik de aardigste vind. Brief v Bouws: Willink wil andere reproducties; nl. dat niet erg representatieve bleeke rozeboompje van Bouws en een monsterlijke oliografie, Wilma voorstellende. Eerst was ik nijdig en zei ga je gang maar en zet er maar bij wat jullie wilt, het kan me niet verdommen..... maar Eddy zei: neen, het is te gek om los te loopen dat Willink of wie ook zou bepalen welke plaatjes er bij jouw artikel komen.

Dus nu vraag ik jou, formeel en officieel, om te willen goedvinden en bewerken dat de 4 van mij gekregen reproducties mijn stukje voor Forum zullen sieren en dus niet het doekje van Bouws en niet Wilma's portret.

Accoord?? Laat je gezaghebbende stem even hooren! Door bekorting en ontflauwekulling heeft het artikel veel gewonnen.

Forum I IIe jaarg. was een mooi no.! En m.i. aantrekkelijker voor de propaganda dan XII-I. De verzen van Simon V. zijn inderdaad betoverend.

Nu, zeg, ik moet aan het werk (‘Fanny’ van Pagnol vertalen voor de centen).

Tot spoedig al weer in Antwerpen.

Veel liefs v Aty,

geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie