J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

9 december 1933

Brussel, 9 December, 1933.

 

Beste Menno,

De vergadering met Coenen heeft twee dagen geduurd en we hebben alle kwesties G.N. betreffende grondig besproken en daarbij alle mogelijkheden onder het oog gezien.

Wij waren en zijn er nog van overtuigd dat jij de ware man was om op het oogenblik in de redactie te treden. Ook zou Coenen niet ongeneigd geweest zijn om op je te wachten zooveel prijs stelde hij op je aanwezigheid; maar dan alleen wanneer je je vast kon verbinden om 1 Januari '35 in functie te treden. We hebben deze zaak samen besproken, toen je hier was. Ik weet dat je, ten eerste, die verzekering niet geven kunt en ten tweede dat je zelf even goed inziet als ik dat wij niet ongelimiteerd kunnen wachten. Daarna zijn alle mogelijke persoonlijkheden de revue gepasserd en ik heb voortdurend, wanneer alle kwaliteiten besproken werden, gedacht aan de waarde die de betrokkene had voor ons; ik bedoel in hoeverre de betrokkene een waarborg zou zijn dat onze menschen aan het woord zouden komen. Slauerhoff, Marsman, Donker, Van Wessem, Kelk, etc. etc., niemand voldeed aan al onze eischen. Coenen had Eddy wel gewild, maar ik meen dat daarmede niemand gebaat zou zijn omdat ik een samenwerking van Eddy met Coenen eenvoudig onmogelijk acht. Ik heb hem veel liever als medewerker omdat dan de kans op conflicten veel geringer is. We hebben ten slotte, vastknoopende aan de traditie, dat een van de directeuren een Vlaming moest zijn, Jan van Nijlen gekozen. Ik geloof niet dat het mogelijk is een betere keuze te doen, eenmaal aangenomen dat jij elders gebonden bent.

Ook op alle mogelijke andere punten zijn zeer ingrijpende en naar ik geloof nuttige veranderingen vastgesteld, zoodat het me niet onwaarschijnlijk lijkt dat G.N. over een jaar of twee een vrij behoorlijk maandschrift kan zijn.

Coenen wil in overleg met mij dolgraag het hoofdstuk Freud uit je nieuw boek hebben en ik zou je willen vragen dat zoo spoedig mogelijk naar hen toe te zenden. Ook is principieel besloten Eddy's Indische Fragmenten te nemen d.w.z. dat Coenen het eerst lezen wil en als hij er geen werkelijk dièpgaande bezwaren tegen heeft, zal het spoedig beginnen te verschijnen. Wil ook dat MS. zoo spoedig mogelijk zenden. Zijn adres is: 42, Argonautenstraat, A'dam (zuid).

Ik denk, je genegenheid voor Jan van Nijlen kennende, deze oplossing je zeer aangenaam zal zijn. Coenen sprak er over dat hij toch wel eens binnen afzienbare tijd het moede hoofd zou neerleggen, tegen dien tijd ben jij misschien dan vrij.

Laat eens hooren wat je van al deze zaken denkt en vergeet niet zoo spoedig mogelijk de beide MSS. te verzenden.

Met veel liefs van huis tot huis, een hartelijke hand, geheel

je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie