J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Schaerbeek], 10 september 1935

Dinsdag, 10 September 1935

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je lange brief. Wat een smeerpoezerij!! Ik dacht al, dat er iets tusschen moest zitten en we hadden al tegen elkaar gezegd: wat zal Menno woest zijn als hij dat nummer ziet. Je brief aan Zijlstra is héél goed: op pooten en toch niet zoo, dat, met het oog op de komende dingen, alle mogelijkheid tot onderhandelen daardoor afgesloten is. Ik wacht niet zonder spanning nu het verder verloop van alles af. Zoodra de brief van Coenen binnenkomt zal ik die laten overtikken en je zenden. Houd mij op de hoogte van de Rotterdamsche plannen.

Wat een verschrikkelijk rare thuiskomst. Wij zijn ook in één ruk van Milaan naar Brussel gereden, zonder daar gelukkig kwade gevolgen van te ondervinden. Wij hopen, dat je weer spoedig geheel de oude zult zijn. Het doet mij ook veel plezier, dat mij geliefd Venetië je zoo gepakt heeft. Het vormt met Palermo voor mij het hoogtepunt van Italë.

Toch zullen we geloof ik niet spoedig in Italië terugkomen. De waanzin breekt daar nu werkelijk door! De Fransche pers is met millioenen begoten en schreeuwt steeds harder hoera voor Moes. Het is een menschonteerende smeerlapperij waar ik als ik over denk telkens weer beroerd van wordt.

Eddy is Zondagavond hier aangekomen. Wij hadden Marti te eten, maar die hebben we een beetje vroeg weggestuurd en zijn toen nog even naar dr. Maasland gereden. Ze waren gezond en vroolijk. Eddy komt met een jonge Itaaljaander heden Dinsdag over een week in Aja. Ze eten vandaag hier en ik zal hem op de hoogte brengen van de nieuwste streek van de kamferbroeken!!! beetje in te raken en dan vlot het wel. Ik zal de hemel niettemin danken, wanneer ik van het

Rantwijk is naar Zwitserland en ik heb nu héél veel te doen. Maar ik begin er weer een beetje in te raken en dan vlot het wel. Ik zal de hemel niettemin danken, wanneer ik van het Hollandsche Weekblad af ben! Met De Groene heb ik een afspraak gemaakt voor een wekelijksch artikel, dat moet dan het verlies van het Weekblad weer een beetje finantieel compenseeren.

Zoodra dit nummer af is, Donderdag a.s. krijg je een heele zwik voor Het Vaderland.

Hou je taai! Heel veel liefs voor Ant van ons allen en een stevige hand van je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie