Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[1 juli 1936]

Beste Jan

Hierbij een concept oproep, die ik je ter ev. teekening doorzend. Ik zelf teekende en nam op mij eenige vrienden ervoor te vragen.

Zend je adhaesiebetuiging in dat geval aan: Maurits Dekker, Amstellaan 56IV, Amsterdam Z.

Kreeg je mijn briefkaart uit Vlissingen?

Hart. gr. onder ons

je M.

 

L.S.

Ondergeteekenden doen U hierbij een afschrift toekomen van protest gericht tegen de vrijheidsberooving in Sovjet-Rusland van de weduwe van Erich Mühsam.

Indien gij U hiermede kunt vereenigen verzoeken wij U dringend Uw toestemming voor de plaatsing van Uw naam onder dit protest omgaand te willen zenden aan de laatste ondergeteekende.

Hoogachtend,

 

Juli 1936.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie