Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 11 februari 1938

Den Haag, 11 Feb. '38

 

Beste Jan

Hartelijk dank voor kaart en opgezonden missiven van Eddy! Ook wij waren hoogst voldaan over jullie verblijf hier, en voelen er steeds meer voor het in de zomer een paar weken te prolongeeren te Antibes!

De vergiftigingsverschijnselen hebben zich niet weer voorgedaan, tenminste niet accuut; wij verbeelden ons soms licht misselijk te zijn, als de kotstijd nadert, maar dat kan ook op suggestie berusten. De stadsapotheker is er geweest, en heeft monsters genomen, maar hij verkeerde ook in raadselen. Hij zou opbellen, zoodra hij iets van het onderzoek kon zeggen, maar ik heb nog niets gehoord. Hij achtte b.v. den noodtrommel weer onwaarschijnlijk. En zoo leven wij dus op den vulkaan verder, die ieder oogenblik weer kan uitbarsten, op de jullie nu ook vertrouwde manier...

Van Stols hoorde ik, na het telefoongesprek waar je bij was, niets meer. Ik veronderstel dus, dat de proeven aangekomen zijn, want anders zou hij toch wel geschreven hebben. Binnenkort verwacht ik dus de revisie; mag ik aannemen, dat deze veronderstelling juist is?

Ik heb voor Zondag over ‘De Drie Dwazen’ geschreven. Welk een wonderbaarlijk product! Ik heb me er eerlijk gezegd mee geamuseerd, en ben tot het laatste toe in spanning gebleven over de geestesstructuur van den heer Weyand. Het lijkt me toch wel zachtjes op weg naar de krankzinnigheid, althans de wijze waarop hij de schizophrene heeren beschrijft, is overtuigend zonder den indruk te wekken, dat hij zelf weet waarom!

Van Eddy kreeg ik vandaag ook een langen brief, dien ik nog beantwoorden moet en dien ik je daarna zal opzenden. Ik had van Simon V. vernomen, dat hij aan den blinden darm gesneden zou worden, maar dat schijnt nu toch niet door te gaan. Overigens blijft de toon opgewekt tot berustend; ik vind het tot dusverre boven verwachting. En Bep schijnt zich goed te houden! Merkwaardig overigens, dat hij, gegeven een aangenaam baantje van 6 uur per dag, toch het gevoel heeft ‘bestolen’ te worden wat zijn tijd betreft. Ik moet zeggen, dat ik het archiefwezen geenszins apriori zou versmaden.

Bij voorbaat dank voor Rilke - Billy!

hart. gr. 2 × 2

je Menno

 

Simon V. bracht hier laatst een lang en opgewekt bezoek. Hij is vol goeden moeds.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie