Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 14 februari 1938

Den Haag, 14 Feb. '38

 

B.J.

Elsschot heb ik vandaag geschreven. Hij ontvangt proefnummers van verschillende nederl. juridische bladen, via Nijhoff. Ik hoop, dat hij er wat aan heeft.

Voor handteekening zal ik zorgen.

Wat de ex. van ‘Mefi’ betreft: de recensieexemplaren (waaronder misschien ook toevallig ex. voor vrienden vallen, zooals b.v. voor Vestdijk en Eddy) laat ik liefst ter verzending aan Stols over. Mij interesseeren voor een recensie, bij eerste overweging: Hbl., N.R.C., Bat. Nwsbl. (via Eddy, maar laat ik die zelf liever met opdracht verzenden), Gr. Ned., Elsevier, Gulden Winckel, Cr. Bulletin, Groene, H. Post (?), Arbeiderspers, De Tijd, De Nieuwe Eeuw. Ik geloof, dat dat al heel wat is. De rest is bijzaak, als ik niet vergeten heb.

Kan ik zelf b.v. 15 ex. krijgen voor mijn relaties?

Verheugd over de berichten betreffende het huis! Natuurlijk: eenheid in het noodige, vrijheid in het onzekere, zooals de vrijzinnige protestanten zeggen, met het accent op de vrijheid; maar ik geloof niet, dat het noodig is, dat programmatisch te omschrijven, want wij voelen het ongeveer gelijk aan. Schrijf mij nu, of bij gelegenheid, nog even over den prijs, die wij voor onze rekening hebben te nemen, b.v. berekend voor een verblijf van ons tweeën van drie weken. Ik kan dan even een begrooting maken. Voor de uitstap naar Corsica voelen wij alles.

Gisteren kreeg ik een brief van Truida, waarin zij met Wim en mij breekt. Zij betreurt het zich een oogenblik van V.V. te hebben verwijderd, en is dus blijkbaar weer volkomen in zijn waansysteem gevangen. Voortaan wil zij ons niet meer als broers beschouwen. Etc. Het is beklemmend van zieligheid; en dan te denken, dat ik haar in een half uur, zonder V.V. erbij, waarschijnlijk compleet zou hebben kunnen overtuigen! V.V. wist wel wat hij deed, toen hij eischte, dat hij er bij moest zijn, daar in Riche! Hoe moet dat nu verder loopen?

Luther volgt, zoodra hij uit is. Ik heb vanavond Herman de Man, die in een uiterst vuil artikel van M. Dekker was beapplaudiseerd, een kleine afstraffing toegediend. Ook bij deze menschen schijnen vervolgingsideeën welig te tieren.

veel hart. gr. 2 × 2

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie