Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 1 mei 1938

Den Haag, 1 Mei '38

 

Beste Jan

In de eerste plaats hartelijk dank voor je Ikaros, waarvan ik de opdracht, zoals je wel weet, hoog waardeer; de symboliek is mij, inderdaad, geheel duidelijk. En voorts moet ik je ook danken voor ‘Mephistophelisch’, waarvan ik gisteren 6 ex. kreeg. Daarvan ben jij toch eigenlijk de geestelijke vader, want zonder jouw initiatief had ik nooit de energie gevonden deze ‘nugae’ te verzamelen. En nu, achteraf, behaagt het nu toch, dat ik er toe kwam; er is iets zeer persoonlijks juist in dit boekje, waarvan ik de waarde heusch niet overschat, dat er, geloof ik, ook wel uit komt. Dank dus! - Hoe gaat het nu met de andere exemplaren? Om mijn gewone ‘kring’ te verzorgen, zou ik er nog 12 noodig hebben. Kan ik die krijgen? Maar vraag ook even aan Stols het lijstje terug, want het is zonde om dubbele exemplaren te verzenden. Wel zou ik het op prijs stellen, als Stols mij de overige ex. spoedig kon zenden, want anders moet ik zoo lang met de distributie aan de vrienden wachten.

Simon Vestdijk is, blijkens zijn artikel over ‘Wampie’ van n.b. 1½ kolom, in staat tot kromme sprongen. Ga jij een litteraire critiek (serieus gesteld!) schrijven over ‘Malle Gevallen’? Hij zegt wel, dat het nix is, maar onderwijl wordt er over gehannesd en om gevreeën, of het toch nog wat was. Lees dit werkje voor de aardigheid eens, en zeg mij, of het, zelfs als amusements lectuur, niet beneden peil is. Ik ben heusch niet tegen het amusement, maar deze jolijt is geen amusement, dat als zoodanig de aandacht verdient.

Ik heb aan Zijlstra nog geschreven, dat jij onze typographische ‘gedelegeerde’ bent. Ik geloof, dat jij hem het best, en zeker op dit terrein, aan kunt.

veel hartelijks, ook van A. tot A.

je Menno

 

O ja: schrijf jij eerst even aan Meulenhoff over ‘Schandaal in Holland’? Dan doe ik de rest wel met hem af, mondeling, als hij iets voor het idee voelt.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie