Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 16 augustus 1938

Dinsdag

 

Beste Jan

Zooeven heb ik gesproken met mej. Mulder, die hier (dit tusschen haakjes) geweldig opgaves schijnt te maken, want De Lang heeft haar spontaan een salaris van ƒ50 aangeboden. Zij is precies het tegendeel van Varangot, n.l. angstwekkend ijverig. Spreekt volgens eigen zeggen vlot Fransch. Zij wil in principe graag, en acht het werk aan het Holl. Weekbl. juist iets voor haar, omdat zij zelf een krant alleen geleid heeft (opmaak incluis). Maar het schijnt, dat De Lang ook op haar aast, want hij heeft haar reeds gezegd, dat hij binnenkort met een ‘voorstel’ zal komen. Zij achtte het zelf echter niet waarschijnlijk, dat hij meer dan ƒ125 zou bieden. Bovendien lacht haar een betrekking als die bij jou zou zijn extra aan. Ik zou je aanraden, als je er zin in hebt, om niet tot September te wachten, maar nu vast schriftelijk contact te zoeken (mej. E.P.C. Mulder, p/a Het Vad., privé). Ik zelf heb tenslotte alles geheel vrijblijvend moeten behandelen, en kon ook maar bij benadering de geaardheid der werkzaamheden omschrijven. Verder alles goed. Het is nog niet druk. De foto's van jullie en ons zijn heel goed geworden; afdrukken volgen binnenkort. Mijn vorige brief bereikte je zeker?

Veel hartelijks voor allen

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie