Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 3 april 1939

Den Haag, 3 April '39

 

Beste Jan

In Eindhoven was het, geloof ik, wel een geslaagde avond. Er was nogal wat belangstelling en ik had ook het gevoel op dreef te zijn, over jou sprekende. De menschen kochten zelfs alle bundels op, die de plaatselijke boekhandel had meegebracht, en hij kwam zelfs tekort. Ik las o.a. alle ‘Voces Mundi’ voor - Danny is erg aardig, echt wat je noemt een lief iemand, maar de heer De Glopper, die mij niets gedaan heeft en zeer beleefd was, is mij onder ons gezegd zeer antipathiek. Zij had m.i. wel een betere man verdiend dan deze Soames Forsythe. - Ook de hartsverkorene van Koert Merz was aanwezig en stelde zich voor, evenals de beroemde auteurs Antoon Coolen en Willem de Geus (de laatste maakte den indruk mij met huid en haar te willen opvreten).

Op Het Vad. is het onderzoek nog steeds in vollen gang. Krekel is, zooals je gemerkt zult hebben, van zijn overzicht afgerukt; hij en Pikaar zitten er nog, maar ze staan onder strenge controle en het lijkt me uiterst twijfelachtig, of ze zullen blijven. In ieder geval is het al iets gewonnen, dat het Krekelige zondagsgeschrift definitief is stopgezet.

Wij moeten met de Paaschdagen naar Eibergen, maar hopen dan spoedig in Brussel te kunnen komen. Of komen jullie eerst nog hier? En dan in Mei toch naar Parijs? - Ik heb een brief voor Henny maar naar Zeist gezonden, omdat ik niet weet, hoe lang hij bij jullie blijft.

De vredelievendheid van Hitler inzake Polen vertrouw ik voor geen cent, hij zal zeker dezelfde tactiek gaan toepassen als inzake Tjechoslowakije: eerst de situatie ‘rijp maken’ en dan toch toeslaan. Hopen wij, dat er dan meer dan een parapluie is om de slag op te vangen.

Ik walg momenteel van de Ned. letteren, vooral van de lectuur van Rispens, die de complete verdwazing te zien geeft. Crone ken ik niet, zal er naar duiken.

Tot nader! hart. groeten 2 × 2 en voor

de Marsman indien aanwezig

je Menno

 

het orgaan van Cornelis Jacobus kwam nog niet aan, maar zal vandaag wel opdagen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie