J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 20 juli 1939

20 July '39

 

Beste Menno,

We zijn het zonder uitzondering (Aty, de jongens en ik) bepaald onder den indruk van de pijnlijke vergeetachtigheid van Adriaan v.d. Veen. Wij gingen 11 Mei weg. Het is nu 20 juli en wij ontvangen taal noch teken van ZEd. In Mombasa, Beira, Durban kregen wij post van moeder en verwanten, zelfs van Alderwereld; maar niets van Aad. Als hij niet ziek is, kan ik daar moeilijk een verklaring of een verontschuldiging voor vinden. Zelfs bij ons aankomst hier niets.

Ik probeer zoo 'n beetje te werken, maar ik meen dat ik toch niets geregeld kan komen voor ik in het huis ben. Heden arriveerden met de Springfontein enige meubelen. 1 Aug. verhuizen we. En zijn dan ± 15 aug wel geheel op orde. Dan is de winter ook zoo langzamerhand voorbij en de lente is hier de heerlijkste tijd.

Als jij komt, moet je ± 15 aug 1940 wegvaren, dan maak je hier de mooiste periode in het jaar mede. Het denkbeeld van deze mogelijkheid verlicht mij het verblijf.

Je merkt de afstand ook [xx] doordat de Anders en Eender en [A.v.S.] nog niet heb. Boucher heeft vergeten mij een exemplaar te zenden.

Bel hem even op en geef hem mijn adres aub.

 

21 July Zie het blauwe papiertje!

 

23 July wij maakten een bezoek bij den heer Frederik Rompel, Nederlander, die chef v.d. rubriek buitenland van Die Burger is. Ook al een slachtoffer van de journalistiek. Hij zelf is liberaal, maar zijn krant drijft hem zachtjes de verkeerde richting uit en hij zit met zes kinderen! ZEd. is op later leeftijd hertrouwd en met dit [onxxxxxxx] succes. Hij is nu 68. Zijn jongste spruiten (een tweeling!) zijn 5 jaar. Hij is de grootvader van zijn eigen kroost. Dit groote gezin bindt hem nl. aan handen en voeten. [xxxxxx] een vriendelijk, lichtelijk [gedoofde] man.

Aangezien ik geen lust heb [xxxxxx] met Loeb te verkeeren en ik ook niet hondsch wil zijn tegen iemand die het niet makkelijk heeft, heb ik een afspraak in een café met hem gemaakt. Hij heeft het niet makkelijk hier; maakt veel plannen, maar er komt niet veel van. Hij was lang niet zoo [dxxxxxxig] als ik hem laatstelijk in Amsterdam zag. Kalm en dom.

 

24 July Volgens hun lerares maken de jongens snelle vorderingen in de kennis der Engelsche taal en zij wijden nu ook les in het Afrikaansch. Dit stuit mij tegen de borst, doch het is onafwendbaar. Wanneer men zich voorneemt hier voor langen tijd te vertoeven, ontkomt men er niet aan.

SOPIE BRENG GEVARE OP UW WEG. schrijft men langs de weg ter waarschuwing van alcoholische autorijders.

1 Aug. trekken we in ons huis, dat nu bij nadere beschouwing nog beter bevalt. Er is altijd nog veel te [xxxddoen]. Ik snak er nu naar rustig wat aan de slag te kunnen gaan.

Dinsdag moeten wij op bezoek in Stellenbosch bij Prof. Dr. H. Ver Loren van Themaat, alwaar ik ook prof. dr. François Malherbe van ‘Ons Eie Boek’ zal ontmoeten. Ver Loren (jurist) is Hollander en schijnt buitengewoon aardig te zijn.

Ik zit ontzettend te springen naar recentere ex. voor mijn kroniek Holl. Weekblad. Wil jij Zijlstra, Boucher mijn adres even opgeven, dan krijg ik tenminste iets.

Tot de volg. week!

Heel veel liefs van Aty en de jongens voor Ant en de poezen

van geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie