J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 12 maart 1940

Deze brief is genummerd ZES-EN-Dertig

No.36

 

Dinsdag 12 Maart '40

 

Beste Menno,

Er is weer grondige reden tot ergernis! Allereerst de verachtelijke houding van de Zweden, die uit pure lafheid, de Finnen een slechte ‘vrede’ trachten op te dringen. Wanneer Noorwegen en Zweden dadelijk bij de russische inval aan de zijde van Finland waren gaan staan en samen een half miljoen man hadden geleverd, was het nooit zoover gekomen! Maar de angst is en blijft de machtigste factor voor alle handelingen en houdingen, zoowel van de enkeling als van staten. In elk geval vind ik nu de Zweden lieden om op te kotsen. Woorden en ethiek te over, maar als het er op ààn komt: verraad. Tweede reden tot ergernis: het verbod van Hitler's Eigen Woorden. Die meneer de Kleffe slaat zich wel op de breede borst en bluft over onze onafhankelijkheid en onze souvereiniteit, onder luid gejuich van Kamer en Pers; maar intusschen volgt hij als een zoet knechtje de bevelen uit Berlijn op. Wat een misselijke kwibus, met zijn weggeslagen kin! Derde reden: de spionnageberichten uit Holland, wat zijn dat voor lieden, die zich dààrvoor leenen??? Welk uitschot en wat gebeurt er met hen. Kunnen ze onder de afgekondigde staat van beleg niet doodgeschoten worden?

Zoojuist loop je brief V van 19 Februarij binnen! Hoera! Hieruit blijkt mij, dat je brief 25, welke ik aan Nunes Vaz per Reiger medegaf n.b. ter wille van de snelheid! je op 19 Feb. nog NIET bereikt had!!! Hij kwam 12 Feb. in Nederland en beloofde mij je die brief 14 Feb te overhandigen en je dan wat van ons te vertellen. Hij heeft blijkbaar zijn woord NIET gehouden. Ik ben blij dat de plaat in je smaak valt. Ook mij begint hij, ondanks dagelijksche beschouwing en studie, nog absoluut niet te vervelen. Heb je wel alle aandacht besteed aan de tempel van Venus, niet grooter dan een vierkante vespassienne? Je berichten over Nijkerk verbazen mij en ik moet zeggen op een pijnlijke wijze. Stel je voor, dat ik, nadat ik zes jaar lang in het Weekblad de walgelijkste voorzichtigheid betracht heb, nu plotseling polemisch ging worden! Ik heb immers dat ding van een onoogelijk advertentieblaadje opgewerkt, juist door die voorzichtigheid. Er is dan ook niet één artikel, om welke reden dan ook, NIET geplaatst. Die onbetaalde rekeningen werden in mijn rapport over de zaak vermeld. Dit waren rekeningen, welke ik in weerwil van herhaalde aanvragen van de betrokken firma's niet voor mijn vertrek los kon krijgen. Het gezamenlijke bedrag daarvan was, naar mij uit inmiddels ontvangen opgaven blijkt, 216 gld; op een vordering van meer dan duizend gulden!!! Ik had Aldewereld uit mijn zak 480 gld geleend en het was bij mijn vertrek duidelijk afgesproken, dat hij DAARVAN die enkele rekeningen zou voldoen. Inderdaad was ik dagelijks niet meer dan een uurtje op het weekblad; maar precies zooals jij maar een uurtje op Het Vaderland zit!!!! Aldewereld heeft mij en Aty meer dan ééns verzekert, dat het hem zoo benauwde, dat ik zooveel werk voor zoo weinig geld presteerde en dat hij nog eens hoopte mij dat op de een of andere wijze te kunnen vergelden! Dit alles is te kinderachtig om los te loopen. Alleen hindert het mij, dat Bob zich de tolk maakt voor een man, die in het nauw gedreven alle relaties met de waarheid losgelaten heeft.

Ik hoor dat er met je oorlogsdagboekfragment voor GN hommeles was met de uitgevers, doch dat dit ten slotte weer in het reine gekomen is. Het artikel van de Brandwag bevindt zich in brief nummer 26 van 5 februari, welke je intusschen wel ontvangen zult hebben. Ik heb smakelijk gelachen om je Deutekomsche ervaringen en om de Gemaskerde Burger. Waarom eigenlijk niet? Draagt men op Carnaval soms géén masker? Ik snak naar je boekje over de Duivelskunstenaar. Ik ben met Simon in correspondentie over het Weekblad. Zaak van weinig belang, waar we het zeker ééns over worden. Trouwens hij bood dadelijk aan zich terug te trekken indien mij dat op éénige wijze aangenaam of nuttig kon zijn. Volkomen correct en geschikt.

De hemel geve dat Ant gelijk krijgt en dat jullie hier in October zijn!!!!!! Ik zou geen raad weten van gelukzaligheid! Wat je over Eddy schrijft, vond ik zéér prettig. Ik schreef hem juist verleden week.

Hierbij een kostelijk document. De KINDERBLADZIJDE van De Brandwacht met een brief van een grijsaard, wiens portret afgedrukt is. Savoureer dit!

Stuur gauw weer iets voor De Brandwacht!!! Hoe meer goede stukken hier gepubliceerd worden des te beter. Spoedig meer. Heel veel liefs voor Gade en Katten van allen, geheel je

Jan.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie