Menno ter Braak
aan
J.M.B. Stolte

30 maart 1930

Zeist, 30 Maart 1930

 

Mijn liefste Hanneke,

Laat ik maar dadelijk beginnen, je te schrijven, dat de zaak Kopenhagen van vaderlijke zijde, in orde is! Je brief was zeer listig een juist een uur daarvoor had ik het offensief al met goed gevolg geopend. (Overigens: de familie van Dres woont ergens in Jutland, maar schrijf daar nu maar niet meer over!) Over de reiskosten heb ik het nog niet gehad, maar voorloopig neem ik die maar voor mijn rekening.

Nu mijn plannen. Ik heb die eenigszins gewijzigd. De lezing is op Donderdag 24 april, s'av. 7 en 9 1/2. Nu zal ik de films maar direct naar K. laten zenden, zoodat ik zelf niet eerst naar Holland terug moet. Het wordt anders allemaal zoo verschrikkelijk gehaast. Nu ben ik dus, als er niets tusschenbeide komt, van zins, 17 april in Parijs te komen. We kunnen dan maandag daarop naar Kopenhagen vertrekken over Keulen-Hamburg (een heele reis, denk er aan, meer dan 24 uur!) We zijn dan Dinsdag wel in Kopenhagen. Wil je me het pleizier doen, vast eens aan een Reisbureau informatie in te winnen naar de duur van de reis en de mogelijke treinen, en mij dat schrijven? Ik moet n.l. daarover binnenkort naar Kopenhagen bericht zenden. Geef me dus vooral verschillende mogelijkheden op. Vrijdag wilde ik dan weer uit Kopenhagen vertrekken naar Holland. We hebben dan in ieder geval een paar dagen voor Denemarken. Als alles gaat, zooals ik het wensch, lijkt het me een prettige Paaschvacantie!

Mijn reis naar Parijs zal wat fantastisch zijn. Ik moet n.l. 6 lyceum-leerlingen mee nemen! Eerst was het er één, tot nu langzamerhand alles zich aanmeldt. Ik heb toegestemd, maar alleen als conditie gesteld, dat ze aan het Gare du Nord worden afgehaald. Kijk dus niet verbaasd, als ik als handelaar in blanke slaven en slavinnen arriveer! Het is safe!

Verder: er is een vacature aan het Gemeentelijk lyceum te Haarlem. Ik denk daar te solliciteeren. Hooger salaris, beter wonen, dicht bij Amsterdam. Lijkt het jou ook niet prettiger?

Natuurlijk is het zeer de vraag, of ik ook maar de minste kans heb; maar het is te probeeren, en ik meen, dat ik het niet moet nalaten.

Gisteren ben ik verhuisd. Van half twee tot zeven gewerkt, en nu is alles overgebracht en geïnstalleerd. De kamer lijkt me heel geschikt.

Model ongeveer als volgt:

 

[schets]

 

Ik heb alles voorloopig ongeveer zoo als hier aangegeven geplaatst; het ziet er vrij behoorlijk uit.

 

Het lezingenseizoen is met Donderdag j.l. voor mij afgeloopen. Het wordt ook al te mooi weer. Ik heb werkelijk behoefte aan wat vacantie, en ben (hoogst belachelijk, en alleen goed, om verloochend te worden) werkelijk van plan, om in Parijs veel te luieren. Om dan in Kopenhagen tenminste weer op volle kracht te kunnen opereeren.

Nog eenige commentaar op je vorige brief:

1eadres van Henny en Rien is: Oudwijkerlaan 4B Utrecht,
2eAan Souzie trachtte ik een briefje te schrijven. Was het leesbaar?
3eLa Femme Silencieuse van Achard zag ik destijds ook in l’Atelier, met Dullin in de hoofdrol. Ik vond het geweldig goed, herinner ik me, vooral Dullin.

We kunnen nu gauw weer praten. Dag!

Veel lange zoenen van

jouw Menno

 

's Gravendijkwal 142b

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie