Menno ter Braak
aan
M.J.W. Holleman (Amsterdam)

Eibergen, 2 januari 1922

Eibergen, 2.1.22.

 

B.M.

Veel dank voor je briefkaart en de daarin vervatte gelukwenschen. Ik was niet in staat je op tijd te bereiken omdat ik pas weer van griep hersteld ben en tot voor kort te bed lag.

In de eerste plaats mijn beste wenschen voor je moeder; ik hoop, dat jullie haar gauw weer thuis krijgt. Ik kan me de orde van zaken bij jullie haast niet anders voorstellen.

Verder natuurlijk alle goeds, een gezegend candidaats en derg. Gelukkig hoef ik me daar in 1922 nog niet aan te bezondigen.

Zooals je gemerkt hebt ben ik al vrij gauw vertrokken, nadat ik je voor 't laatst gesproken had. Ik had helaas geen tijd meer om aan te loopen. Waarschijnlijk kom ik midden Januari terug, maar je ziet me dan wel aan komen.

Nogmaals alle goeds, groeten thuis

je Menno

 

p.s. Je kaart was ‘insuffisant’ gefrankeerd!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie