Menno ter Braak
aan
M.J.W. Holleman (Amsterdam)

Eibergen, 29 augustus 1922

Eibergen, 29.8./22

 

Beste Maas

Ziehier eindelijk weer eens een berichtje uit het achterland, waar we je in deze vacantie helaas niet gezien hebben. Hoe maak je het intusschen? Van tante Lize hoorde ik, dat je candidaats gedaan had maar gezakt was, tevens dat je moeder niet al te best vooruitging. Veel meer kon ze echter niet vertellen. Gelukkig spreken we elkaar binnen korte tijd nu weer, maar graag hoorde ik kortelijks één en ander van je. Zou je me meteen den aanvangsdatum van den groentijd kunnen melden, omdat Wim tegen dien tijd in A'dam moet zijn?

Mijn vacantie verliep zonder veel emoties. Ik bezocht een conferentie in Sleen en logeerde eenige tijd in Hengelo, maar verder plakte ik meest in Eibergen, nu en dan ook werkend.

Met Wim zwierf ik een dag door A'dam om kamers te zoeken. We vonden na veel zwerven iets tamelijk geschikts in de Marnixstr. Van mijn plan, om je op te zoeken, kwam door den beperkten tijd helaas niets.

Nu, amice, laat dezer dagen eens even iets van je hooren. De familie verzoekt vele groeten, tevens aan je ouders.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie