J.W. Poort
aan
Menno ter Braak

Groningen, 9 februari 1928

Groningen 9 Febr. 1928

 

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Gisterenavond hebben we hier een algemeene ledenvergadering gehad van de filmliga in Groningen en er is besloten de contributie-gelden over het tweede halfjaar te innen, met dit geld onze schuld aan de Nederl. liga af te doen en voor het resteerende althans nog één programma te geven. Dit zal dan echter (we moeten eerst de duiten binnen hebben) niet eerder dan in Maart kunnen geschieden, zoodat wij noch 14 Febr. Streik kunnen geven, noch 21 Febr. Gras en Emak Bakia. We wachten dus graag het 7e programma af.

De heer Halbo C. Kool had bedankt als secretaris, en in zijne plaats werd gekozen den heer J. Gorter, Heereweg 17a, Groningen. Hij zal verder alle correspondentie met U doen, en onze penningmeester, Mr. Weyl, schrijft U vandaag over onze finantieele aangelegenheden.

Inmiddels gaarne met beste groeten,

Uw

Herman Poort

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie