Menno ter Braak
aan
FIM Film (Amsterdam)

25 januari 1928

25 jan. 1928

 

Weledgeb.Heer

Naar aanleiding van Uwe bespreking op 25 dezer met onzen technischen leider, den Heer Joris Ivens, deelen wij U mede, dat het Hoofdbestuur der Nederlandsche Filmliga na overleg met de technische leiding den maximaalprijs voor de film Streik van Eisenstein op f.250 (derhalve f.50 meer als aanvankelijk door U en den Heer Pelster bepaald) kan bepalen. Wij verbinden ons daarbij ter inleiding te laten meedeelen, dat Uwe overige films niet een zoo rigoureus revolutionnaire strekking hebben. Verder stellen wij ons garant voor beschadiging aan de copij toegebracht tijdens de vertooning onder auspicien der Nederlandsche Filmliga.

Als gemachtigde van het Ligabestuur zal mevr. B. Pelster-Cupido Uwe bevestiging van deze overeenkomst, die desgewenscht nader contractueel kan worden bekrachtigd, gaarne komen vernemen, hedenavond 25 Jan. tusschen 9 en 9½ uur in café ‘Lucullus’. Wij verzoeken U tevens beleefd verdere practische details met haar te willen afwikkelen.

met verschuldigde hoogachting

voor het Hoofdbestuur der Ned.Filmliga

secr.-penningm.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie