FIM Film
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 30 maart 1928

30.3.28.

 

Mijne Heeren,

Wij deelen door deze mede, dat wij accoord gaan met Uw schrijven van heden betreffende filmhuur van onze film Moskou.

Hoogachtend

N.V. FIM-FILM.

de Dir.

de Wind

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie