Tijdschriften

Opwaartsche Wegen

De aflevering bevat poëzie van H.M. van Randwijk, Camp de Basschaerde en Muus Jacobse, proza van Jan H. Eekhout (‘Wat niet vergaat...’).

K. Heeroma neemt stelling tegenover de Bilderdijk-studie van Geerten Gossaert (1910) en komt tot de conclusie, dat wij daarmee niet meer kunnen volstaan. De waardeering van den heer Heeroma blijft voor mij nogal vaag, omdat hij hem om zijn uitgesproken Christelijke gezindheid niet wil laten vallen en toch zijn kolossale fouten moet erkennen.

‘Ik zal niet proberen hier het wezen van de heldhaftigheid te analyseren, maar Bilderdijk is ongetwijfeld een geloofsheld geweest in zijn Kristelik dichterschap. Juist omdat wij zijn gebreken zo uit en te na kennen, kunnen wij vaststellen, dat Bilderdijk, niet naar zijn uiterlike daden, maar naar zijn innerlike houding een held moet zijn geweest. Hij is ook, nu al meer dan een eeuw lang, steeds het voorwerp geweest van een vaak dwaze en van weinig begrip getuigende heldenverering, maar een heldenverering, waar toch altijd een kern van oprecht en diep enthousiasme in heeft gezeten. De figuur uit de moderne letteren, waar Bilderdijk mij het meest aan doet denken is... Henriëtte Roland Holst, ook een van die mensen, die dichterlik zelden of nooit “gaaf” zijn; een vrouw, wier “kolossale zangen” (om met Anema te spreken) ook weinig maatgevoel vertonen en vooral boeien door de hartstochtelijke geladenheid van de strijdende geest, en die men toch slag op slag “onze grootste dichteres” hoort noemen door vriend en vijand; een persoonlikheid ook, die er het meest voor in aanmerking komt om in de komende eeuw ter enerzijde stevig miskend en tegelijkertijd door anderen als een heldin vereerd te worden.

Een begin is Bilderdijk ondanks alles ook voor ons, omdat hij na de tijd van geuzen- en martelaarsliederen, de eerste heldenfiguur van de reformatories-Kristelike dichtkunst is geweest.’

H. de Bruin bezingt in overschattende, maar goed klinkende bewoordingen het oeuvre van Theun de Vries. Roel Houwink uit gedachten over Bordewijks Knorrende Beesten, van Ham over Anker Larsen.

 

M.t.B.