Nieuwe uitgaven

F.H. Fischer, Schets eener cultuurgeschiedenis vanWest-Europa (De Spieghel, Amsterdam; Het Kompas, Mechelen).

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]