Briefwisseling Menno ter Braak - Dirk Coster

Dirk Coster
aan
Menno ter Braak

oktober 1926

Oct. 1926.

 

Hooggeachte Heer,

Ik heb uw essay nu gelezen, ik had door een ongesteldheid en daarop volgende rustkuur een groote achterstand gekregen. Ik bewonder dit opstel zeer, het gaat op sommige plaatsen zeer ver en zeer diep, - alleen als Redacteur moet ik me wel bekennen, dat het van den lezer een buitengewone applicatie eischt en ik heb juist een dergelijk opstel aangenomen van Van Schagen, dat vóór moet gaan omdat ik 't al in Mei aannam. En dan moeten de goede sukkels weer even verademen, - dus... 't zal wel Februari worden voor ik er plaats voor vind. Is dit een bezwaar? Misschien hebt U ook wel eens een kleiner stuk in petto dat U zoudt kunnen laten voorgaan?

Met vriendelijke groeten

Hoogachtend

Uw dw dn

Dirk Coster

 

P.S. Sommige dingen in 't essay lijken mij bevechtbaar, zijn zelfs mij wat te sceptisch. Daarover misschien wel later eens. 't Deed me ook een zeker genoegen, de naam van La Rochefoucault te ontmoeten.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie