Jan Engelman
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 20 april 1932

Utrecht, 20 April '32

 

Beste Ter Braak

Je voorstel komt me zeer aannemelijk voor. Het is wel erg veel drukte voor één gedicht, maar misschien is het heele geval nuttig om de Forum-redactie zelf klaarheid te geven over de vraag, hoe het verband moet wezen tusschen haar beginselverklaring en haar beoordeeling der ingezonden bijdragen.

Wat Marsman betreft, die staat theoretisch en practisch wel sterk aan mijn kant in de dingen waarom het hier gaat (evenals zooveel anderen, die jullie [gaven] toch weten te waardeeren). Als jullie zijn werk niet opnamen zou dat inderdaad een ernstig gebrek aan ‘ruimte’ bewijzen. Het toeval wilde dat hij jullie liberaliteit nog niet met een zéér typisch geval practisch op de proef stelde. Ik deed dit wel, en misschien met opzet. Daarom is de zaak zoo eigenaardig toegespitst.

Misschien was mijn vorig schrijven wat sterk aangezet. Ik weet dat niet precies, ik schreef in een kroeg, haastig, en met de behoefte je duidelijk te laten merken waarom het voor mij ging. Misschien verdedigde ik daardoor mijn genre met meer overtuiging dan de bescheidenheid toeliet. Was het zoo? Enfin, ik wacht nu de uitslag kalm af, overtuigd van jullie welwillendheid en subjectieve objectiviteit.

Met vr. groeten t.t.

Jan Engelman

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie