Menno ter Braak
aan
Marcus de Jong

Den Haag, [27 Januari 1937]

27 Jan.

 

Zeer geachte heer de Jong

Dr. Brouwer antwoord mij op mijn vraag naar het ‘gedane voorstel’ dit: ‘het weggelatene is onbelangrijk, zelfs storend. 't Zal wel in den 4e druk geschrapt worden. Verder enkele voorstellen van mij, die ik U wel eens zeg.’

De zaak wordt hierdoor slechts mysterieuzer. U deel ik dit in vertrouwen mee, aangezien U bij het boek de bij uitstek geïnteresseerde zijt. Het zal mij nu extra benieuwen, hoe Brouwer zich in het publiek zal verantwoorden.

Ontving U mijn critiek?

Hoogachtend,

Uw dw

Menno ter Braak

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie