Dr. P.F.C. Koch
aan
Menno ter Braak

Beek bij Nijmegen, 2 september 1928

2 Sept 1928

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Ontvang mijn hartelijken dank voor uw brief.

Met groote belangstelling lees ik Johannes Bühler, Deutsche Vergangenheit, bestaande uit in modern Duitsch vertaalde kronieken, brieven, akten en bescheiden, ook gedichten uit de (vroege) Middeleeuwen. Kent u het?

Bernheims ‘Mittelalterliche Zeit Anschauungen’ zou ik gaarne lezen; maar hoe kom ik er aan? Is het groot en duur? Of is het in een of andere Bibliotheek te krijgen?

Met vriend. groeten,

Hoogachtend

Uw dv

Dr. P.F.C. Koch

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie