Menno ter Braak
aan
Reinold Kuipers

Den Haag, 30 oktober 1935

Pomonaplein 22 Den Haag

30 October 1935

 

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari 1936 zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.

Ingesloten zend ik dus Uwe verzen weer terug.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie