K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 januari 1938

Waarde Ter Br.,

Vorig jaar zond ik den heer W.A. Kramers mijn bibliographische aanteekeningen van Slauerhoff over vier jaargangen Propria Cures, met het verzoek ze even na te gaan, daar ik van verschillende bijdragen niet zeker was en de heer Kramers destijds toch in de redactie zitting had. Hij zegde mij toen alle hulp toe, maar liet sedertdien niets van zich hooren. Een laatst verzoek om dan in elk geval mijn notities terug te zenden, liet hij ook onbeantwoord. Ik vrees nu, dat deze teloor zijn gegaan; maar zou je niet even voor mij willen informeeren? Er is groote haast bij, want volgende week hoop ik de getypte gedichten te verzenden. - Hoe luidt Du Perrons adres tegenwoordig?

Met vr. gr.

K. Lekkerkerker

 

Afschrift: Amsterdam, K. Lekkerkerker. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie