K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak

Schaerbeek, 13 april 1939

Schaerbeek, 13-4-'39

71 Rue Dupont

 

Waarde Ter Braak,

De verwijten van den heer Zijlstra raken kant noch wal, vooral dat wat de quaestie Schuim en Asch betreft. Als ik al niet over de geheele linie volslagen illusieloos was, zou ik waarempel nog in opstand komen! Ik beloof plechtig hem niet meer te zullen schrijven; ik zal mij zelfs voortdurend suggereeren, dat hij altijd te goeder trouw is geweest. Edoch, op verzoek van Greshoff moet ik je nog op één ding wijzen. Zelf heb ik het contract niet gelezen, maar de Notaris schreef mij alleen deze zinnen eruit: ‘Deze Verzamelde Werken zullen worden uitgegeven in en uniforme editie an 6 à 8 deelen, waarin zullen worden opgenomen het reeds verschenen werk en het nog ongepubliceerde werk van Jan Slauerhoff. Dit laatste verzameld en gerangschikt door een commissie bestaande uit 8 heeren Roland Holst etc.’ Jullie hebt dit waarschijnlijk over het hoofd gezien, maar dit is juist waar ik over gevallen ben. De commissie, die mij voortdurend voor Zijlstra waarschuwde, zal mij dit moeilijk kwalijk kunnen nemen. Daar ik al vaker dupe ben geweest van de methoden van heeren notarissen en hun rotgenooten, vraag ik mij zelfs af, of Z. jullie dat contract niet heeft voorgelezen... Die 40% lijken mij ook ietwat fabelachtig.

Met vr. gr.

[onleesbaar]

K. Lekkerkerker

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie