K. Lekkerkerker
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Schaerbeek, 27 augustus 1939

Schaarbeek, 27-8-'39

71 Rue Dupont

 

Waarde ter Braak,

Per gelijke post zend ik de firma via jou de proeven van het eerste deel gedichten. Als je het pak openmaakt, kijk dan vooral op blz. 200, want daar is de zetter humoristisch geweest. Alles zou veel vlotter van stapel loopen, als ik precies wist wat de firma van plan was. Uit de zeer omslachtige en kostbare wijze van zetten, uit het feit dat ik de proeven van de volgende deelen niet krijg en uit het feit dat deze gecorrigeerde proef wordt opgevraagd, maak ik op dat de firma eerst met dit eene deel wil komen - maar hoe kan Marsman zijn inleiding schrijven, zonder de proeven der andere deelen! De firma is voor mij een sfinx. Maar nu ik toch onder curateele sta, zal ik maar doen wat mij gezegd wordt en niet meer vragen, vooral nu met die oorlogsdreiging àlles onzeker is.

Met besten groet van Lek

 

P.S. Marsman vroeg me weer het In Memoriamnummer, de Slauerhoff-herinneringen en vooral een ex. van de inhoudsopgaaf.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie