G.J. Levenbach
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 29 juni 1929

Amsterdam, 29 Juni 1929

 

Geachte Mijnheer ter Braak,

Hierbij bedank ik U namens 5b hartelijk voor de gelukwenschen die U ons gezonden hebt. Het schijnt nu eenmaal niet mogelijk te zijn dat U bij een van onze feestelijkheden tegenwoordig bent. Het was trouwens maar een betrekkelijke feestelijkheid want een dergelijke ‘slachting’ van 7 op de 30 die zakten is in de annalen der school nog nooit voorgekomen, hoogstens 3 of 4. Zeer toevallig is ook, dat alle zeven uit 5a zijn, zooals U waarschijnlijk uit de krant al opgemaakt hebt.

Met de hartelijkste groeten verblijf ik,

Uw dw. dn.

G.J. Levenbach

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie