Magazijn De Bijenkorf N.V.
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 12 februari 1940

Den Haag, 12 Februari 1940

 

den WelEd. Zeergel. Heer

Dr. M. ter Braak

Kraaienlaan 36,

Den Haag

 

WelEd. Zeergel. Heer,

In antwoord op Uw brief van 11 dezer, deelen wij U beleefd mede, dat bij de diverse letterkundige tentoonstellingen Salamander reeks, J. Greshoff, H. v.d. Woestijne, niets is weggeraakt, behalve bij de H. v.d. Woestijne-tentoonstelling, een critiekje van den Heer Toussaint v. Boelare. Op onze tentoonstelling wordt voortdurend extra toezicht uitgeoefend; bovendien hebben wij reeds aan allen, die wij schriftelijk verzochten iets af te willen staan (uitgezonderd aan U, die wij reeds bereikten) beloofd, dat wij alles, wat volgens de inzenders een bijzondere waarde vertegenwoordigt, waaronder natuurlijk alle manuscripten te rekenen zijn, in gesloten vitrines geëtaleerd zou worden.

U zult trouwens uit eigen ervaring weten, dat dit bij ons steeds het geval was, dat wij het ons toevertrouwde met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid behandeld hebben en ook thans natuurlijk zullen behandelen. In ieder geval zijn wij U erkentelijk voor het feit, dat u ons hierop nogmaals hebt gewezen, maar wij zijn er met U van overtuigd, dat wij de verantwoording voor de manuscripten, die voor de uitgave van de verzamelde werken onvervangbaar zijn, niet te licht kunnen opvatten. Wij beloven U dus gaarne, dat wij ook thans alles zullen doen, om diefstal of beschadiging te voorkomen.

Inmiddels verblijven wij

met de meeste hoogachting

N.V. Mag. ‘DE BIJENKORF’

Kaufmann

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie